התאחדות יזמים בישראל מפתחת ומפיקה חומרי לימוד מתודיים ומדריכים עסקיים